18 Kỹ năng sơ cứu, cấp cứu trong lúc nguy cấp nhất (P1)

Người bình thường chưa qua luyện tập, chỉ có thể thiếu không khí tối đa 3 phút

1. Đi tắm biển mà bị sóng cuốn ra xa, hãy bình tĩnh định hướng và bơi song song với bờ biển một lúc sau bạn sẽ thoát khỏi chúng.


2. Lúc gặp nạn, cần sự giúp đỡ đừng hô hoán chung chung: Ai cứu tôi với, hãy gọi kèm theo đặc điểm nhận dạng. Ví dụ: “Anh áo đỏ ơi giúp em với!”

3. Nằm lòng quy tắc số 3:

Người bình thường chưa qua luyện tập, chỉ có thể thiếu không khí tối đa 3 phút
Dưới điều kiện khác nghiệt không có bảo hộ, chỉ sống sót tối đa 3 giờ
Chỉ có thể nhịn khát tối đa 3 ngày
Chỉ có thể nhịn ăn tối đa 3 tuần

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *